Blog

Importanța consilierii părinţilor în demersul terapeutic al copiilor cu dizabilităţi
Articole medicale

Importanța consilierii părinţilor în demersul terapeutic al copiilor cu dizabilităţi

Părinţii copiilor cu dizabilităţi sunt unii dintre părinţii care au nevoie de consiliere şi multă înţelegere din partea cadrelor didactice, deoarece pentru a putea coopera cu aceştia, în interesul real al copilului, părinţii trebuie să accepte faptul că au un copil special. Dacă părinţii neagă, ori sunt în depresie din cauza situaţiei cu care se confruntă, ei nu pot fi parteneri eficienţi în demersul de recuperare al copilului.

Lumea persoanelor cu dizabilităţi este o lume specială deoarece, de cele mai mult ori naşte o mulţime de controverse atât între specialişti cât şi între membrii societăţii. Integrarea copiilor cu dizabilităţi în orice grup, fie el de copii sau adulţi, este însoţită adesea de o mulţime de prejudecăţi care duc la atitudini reprobabile şi suferinţă. Pentru a putea aborda corect o astfel de problemă, trebuie la început să cunoaştem ce presupune o anumită dizabilitate, ce limite sau obstacole îngreunează accesul spre o viaţă tipică, iar pentru a cunoaşte toate aceste lucruri prioritară este sensibilizarea.

Atunci când în centrul atenţiei noastre sunt copiii, cadrele didactice de predare şi terapeuţii trebuie să colaboreze eficient cu părinţii copiilor cu dizabilităţi, deoarece aceştia sunt cei care cunosc cel mai bine copilul şi, din punct de vedere legal, sunt cei care decid tipul de şcolarizare al copilului, respectiv într-un centru de educaţie incluzivă sau în învăţământul de masă.

În cazul în care, cadrele didactice au o pregătire iniţială care le permite să utilizeze metode şi mijloace profesioniste în vederea recuperării copiilor, părinţii sunt, de cele mai multe ori, luaţi prin surprindere şi total nepregătiţi pentru creşterea şi educarea unui copil cu dizabilitate. Şi ei, la fel ca şi părinţii copiilor tipici, au aşteptat cu nerăbdare să devină părinţii unui copil sănătos şi frumos, care să înveţe foarte bine, să facă sport, să reuşească în viaţă. Nu s-au documentat, nu cunosc metode de abordare ale copiilor cu vreo anume dizabilitate, nu au cerut în rugăminţile lor ca viitorul lor copilaş să se nască cu probleme de sănătate. La naşterea copilului au fost luaţi prin surprindere, majoritatea au fost şocaţi şi au considerat că li se întâmplă o mare nedreptate, că nu ei sunt aceia care merită o astfel de soartă. Rând pe rând prietenii şi uneori chiar rudele apropiate se îndepărtează de familia în care s-a născut un copil cu dizabilitate, pentru a nu deranja, din neputinţa de a-i ajuta, din ignoranţă sau din dorinţa de a se feri pe sine de câteva lacrimi apărute din empatizarea cu părinţii.

Ce pot să facă tinerii părinţi? Toate planurile de viitor li se schimbă, toate speranţele li se năruie. În funcţie de tipul lor de personalitate, gradul de pregătire profesională, de experienţa de viaţă, susţinerea familiei şi prietenilor sau pur şi simplu în funcţie de noroc, recurg la mecanisme de apărare diferite. Unii aleg, mai mult sau mai puţin conştient să nege că se confruntă cu o problemă, alţii sunt furioşi pe Dumnezeu, pe toţi cei care au reuşit să aibă copii fără probleme, pe sine, o parte cad într-o depresie adâncă şi doar puţini acceptă repede şi se străduiesc să facă tot ceea ce pot pentru recuperarea copilului. Din momentul în care acceptă situaţia cu care se confruntă, întâlnesc o mulţime de alte persoane care îi privesc cu milă, dispreţ sau îi etichetează în fel şi chip, sunt asimilaţi ei înşişi ca fiind o familie cu dizabilitate. Drumul pe care au apucat-o devine şi mai greu. Mare parte dintre medici şi specialişti dau din umeri neputincioşi, intervenţiile chirurgicale, protezele, procedurile necesare recuperării, educaţia copilului costă mai mult decât pot susţine părinţii iar posibilităţile părinţilor sunt tot mai limitate. După ce au reuşit în cele din urmă să accepte că au un copil cu dizabilitate, se văd din nou copleşiţi de problemele care apar pe parcurs şi sunt nevoiţi să accepte că ei sunt într-o situaţie atipică, sunt „altfel”, că oriunde şi oricând, de aici înainte, vor avea un alt statut social, alte priorităţi şi că de foarte multe ori vor fi limitaţi în a duce o viaţă „normală”.

Când un copil cu dizabilitate intră într-un colectiv al unei şcoli, fie el integrat în învăţământul de masă, fie în centrul de educaţie incluzivă, lângă el se află unul sau doi părinţi care au nevoie, de asemenea, de integrare şi înţelegere din partea celorlalţi părinţi şi a cadrelor didactice. Sunt părinţi cu Cerinţe Speciale de Consiliere, chiar dacă nu par a solicita acest lucru. Pare un paradox însă, cum poate accepta un părinte care neagă că are un copil cu dizabilitate, că el însuşi are nevoie de consiliere???

Părintele va deveni un partener real al cadrului didactic doar în momentul în care va accepta realitatea cu care se confruntă, iar un cadru didactic profesionist trebuie să recunoască etapa în care se află părintele pentru a-l ajuta şi pe el şi implicit pe copil şi a nu greşi adâncind şi mai mult prăpastia în care se află cu pretenţii exagerate, sfaturi neînţelese și potenţiale surse de umilinţe.

Implicarea părinților copiilor cu autism, spre exemplu, în procesul de recuperare al propriului copil, este crucială. De aceea este util să fiți ajutați în a va descoperi resursele pentru a deveni co-terapeuți  iar specialiștii să poată veni în întâmpinarea acestor nevoi ale dumneavoastră.

În cei patru ani de experiența în lucrul cu copiii cu autism, am întâlnit nu de puține ori, părinți care descriau parcă trasă la indigo simptomatologia autismului: “copilul meu nu răspunde când este strigat, merge pe vârfuri” sau “copilul meu nu arată cu degetul ce vrea, ce a văzut sau ce l-a surprins” sau “ nu vorbește sau nu comunică, preferă obiectele în locul jucăriilor iar jucăriile le aliniază, le învârte, le miroase sau le scutură”. În situația observării acestor deficite părinții se confruntă cu situația în care:

– fie neagă problema și apelează la mecanisme de coping maladaptative și aleg să amâne un consult de specialitate la psiholog sau la medicul psihiatru;

 – fie unul dintre părinți înțelege și acceptă noua situație, iar celălalt părinte se află în faza de negare și refuză să accepte diagnosticul copilului;

 – fie ambii părinți fac echipă și aleg să nu amâne investigarea și implicit un consult de specialitate.

În toate situațiile menționate mai sus, viața familială și socială este afectata  în întregime de afecţiunea copilului, motiv pentru care nu de puține ori părinții se confruntă cu stări de anxietate, depresie sau izolare socială. Provocarea merge până acolo unde însuşi nucleul familiei este afectat. Din cauza nivelului ridicat de stres, părinții experimentează uneori burnout-ul.

Burnout-ul familial se referă la dizarmonia între membrii familiei și la renunțarea de a mai lupta împreună, rezultată din situații de criză și evenimentele traumatice ce produc epuizarea membrilor familiei (Figley 1998). Prelungirea excesivă a stării de negare (negarea fiind un mecanism psihic inconștient de adaptare care ne acordă timpul necesar acomodării cu o situație stresantă) atrage dupa sine numeroase dezavantaje printre care cel mai important este amânarea diagnosticului și începerea terapiei.

Este cunoscut faptul că, simptomatologia tulburării autiste este ameliorată printr-o intervenție timpurie și prin implicarea directă a parinților în procesul terapeutic. Din acest punct de vedere, consilierea familiei are un rol foarte important și nu poate începe decât din momentul în care cel puțin unul din părinți conștientizează și acceptă realitatea. În acel moment poate apela la serviciile unui psiholog. Chiar și asa, din moment ce doar un singur părinte apelează la consiliere, procesul va șchiopăta din cauză că celălalt părinte, în cel mai bun caz, nu se va implica (nu are de ce, deoarece consideră că problema nu există); iar în cel mai rău caz, va împiedica (conștient sau inconștient) procesul de intervenție.

Pentru a evita o astfel de situație este important ca parinții să știe că, din consilierea familiei au de câștigat într-o primă etapă părinții, ca și unitate de cuplu, ca resursă puternică pentru a face față provocarii. În al doilea rând părinții vor învăța să se raporteze dintr-o nouă perspectivă la afecțiunea copilului, să facă o evaluare realistă asupra situației prezente și astfel să poată aloca resurse pentru o eventuală intervenție. Prima și cea mai importantă schimbare pe care o pot face părinții este aceea de atitudine prin raportarea corectă la copilul lor, prin informarea asupra particularităților tulburării autiste și prin adaptarea așteptărilor (de părinte) la ceea ce poate să facă copilul în limitele afecțiunii sale. În al treilea rând și în cea mai mare măsură, din consilierea părinților are de câștigat copilul. Odată ce percepția adulților din jur se adaptează realist la capacitățile copilului și la specificul afecțiunii și după ce părinții își ajustează așteptările legate de copilul lor, acesta va resimți diminuat presiunea mediului/părinților ceea ce duce la diminuarea gradului de frustrare și la reducerea comportamentelor neadecvate (țipăt, lovit).

Concomitent, odată cu structurarea mediului într-unul educativ, specific diagnosticului (coordonată de specialist), copilul poate începe să învețe și să recupereze, treptat, achizițiile conform vârstei sale mentale. Înțelegerea și acceptarea diagnosticului copilului se produce în cele mai multe cazuri cu dificultate, solicitand multe întâlniri și discuții cu familia până când aceștia încep să coopereze, să-și organizeze timpul eficient, atât pentru nevoile proprii, cât și pentru cele ale copilului. De aceea, participarea la grupuri tematice sau de suport și/sau la ședinte de consilire familială, susținute de către un psiholog specializat, poate aduce o îmbunătățire semnificativă în plan familial și social dar mai ales în demersul terapeutic al copilului.

Elisabeth Kubler-Ross, în cartea sa On Death and Dying (1969), aminteşte pentru prima oară despre etapele prin care trece o persoană atunci când se confruntă cu durerea unei pierderi. Autoarea face referire cu prioritate la durerea pierderii unei persoane dragi sau la aflarea unei veşti crunte despre propriul sfârşit identificând cinci etape ale durerii, care pot fi aplicabile şi în durerea cauzată de o despărţire (divorţ, ruperea unei relaţii) sau de suferinţe personale sau ale unor persoane dragi:

  1. Negarea – momentul în care persoana refuză să creadă că ceea ce i se întâmplă este adevărat, lumea devine copleşitoare, viaţa fără logică sau rost, fără perspectivă. Este un mecanism natural de apărare împotriva durerii, un refuz conştient (o amânare) sau inconştient de a accepta adevărul.
  2. Furia – momentul lui „…de ce tocmai mie?”/„De ce eu?”. Persoana se socoteşte neîndreptăţită, pedepsită şi nu înţelege de ce, se consideră o persoană valoroasă care merită să aibă o viaţă fără suferinţe şi griji, la fel ca cei din jur şi nu înţelege de ce tocmai ea a fost aleasă să poarte o cruce atât de grea. Este furioasă, mânioasă pe toţi ceilalţi, pe sine şi pe Dumnezeu care a lăsat să se întâmple acest lucru.
  3. Negocierea sau târguiala – este etapa în care întrebarea este „Cum ar fi fost dacă?”, ca o formă de a compensa durerea şi a găsi compromisuri. Individul nutreşte încă speranţe, îşi face sieşi şi lui Dumnezeu promisiuni de schimbare în bine, de acceptare a unor sacrificii dacă lucrurile se remediază.
  4. Depresia – apare ca o reacţie a tuturor visurilor, planurilor de viitor, proiectelor care se fac praf, a neputinţei şi frustrărilor care apar. Individul începe să-şi plângă de milă, nu mai vede nicio posibilitate de a scăpa din capcana în care se consideră prins.
  5. Acceptarea – este ultima etapă şi primul pas spre vindecare. Acest lucru nu înseamnă faptul că a dispărut durerea, însă, spre deosebire de celelalte etape, acum persoana poate privi situaţia cu o oarecare detaşare, cu speranţa că dacă nu va putea înlătura pierderea va reuşi cel puţin să reducă o parte dintre consecinţele acesteia.

Extrapolând, putem aprecia că la fel se întâmplă şi în cazul celorlalte persoane cu dizabilitate sau în cazul familiilor acestora.

Consilierea părinţilor, pentru a fi eficientă, se recomandă, a fi proiectată şi derulată raportându-ne la aceste etape în care se află părintele copilului cu dizabilitate. Este foarte important ca diagnosticarea stării, a etapei în care se află părintele să fie realizată în mod corect pentru că nu putem lucra cu un părinte la găsirea unor soluţii pentru integrarea copilului, pentru oferirea acestuia a unui confort fizic şi psihic optim, dacă acest părinte se află în negare. Nu putem să aşteptăm de la cineva să rezolve o problemă daca el nu consideră că are o problemă. De aceea părintele trebuie ajutat să treacă prin fazele de negare, furie şi depresie pentru a ajunge la acceptare. Aceste demers este centrat în special pe părinte, el fiind asistat în travaliul său de transformare la nivel cognitiv şi emoţional pentru a ajunge să fie echilibrat cu realitatea copilului său.

În aceste etape se va începe cu verbalizarea gândurilor şi exprimarea emoţiilor pe care le resimte părintele. Este important ca în mediul consilierii părintele să se simtă acceptat aşa cum este. Nu putem să ne aşteptăm ca un adult să îl accepte pe propriul copil aşa cum este dacă el nu se simte acceptat. Copilul este parte din viaţa lui, chiar dacă el neagă particularităţile acestuia. În consiliere vor apărea mai devreme sau mai târziu referirile la cum ar fi vrut să fie copilul, la cum îl vede el pe copil şi, mai târziu – dacă e în faza de negare, la cum este de fapt copilul. De cele mai multe ori părintele are în minte reprezentarea reală a caracteristicilor copilul, doar că el nu le aduce în plan conştient sau nu le verbalizează. În aceste situaţii verbalizarea este un exerciţiu important, mai ales că se face în prezenţa unui specialist care poate oferi repere valide în decodificarea şi integrarea acestor informaţii( Kubler, R. E., 1995).

Odată conştientizată, verbalizată şi integrată realitatea dizabilităţii copilului, e posibil ca părintele să treacă în etapa furiei. Acceptarea acestui sentiment şi trăirea lui este de preferat reprimării ei. Munca de consiliere este centrată în această etapă pe trecerea de la furie la nemulţumire (David, D., 2006). Importanţa acestei treceri se regăseşte la nivelul responsabilizării. Un părinte furios îşi va orienta atenţia şi energia pe factori externi sieşi şi copilului său. Drumul spre acceptare se opreşte aici dacă nu reuşeşte să transforme furia în nemulţumire şi să deplaseze centrul responsabilităţii de pe factori externi, pe sine. În termeni de rezolvare de probleme, părintele se concentrează pe aspecte ce nu mai ţin de el şi care nu îi sunt de folos în rezolvarea situaţiei în care se află. Calitatea vieţii unui copil cu dizabilitate depinde, ca şi a oricărui copil, de atitudinea şi implicarea părinţilor lui. Ori un părinte furios nu mai este atent la nevoile reale ale copilului său ci mai degrabă la ceea ce a generat aceste nevoi specifice.

Emoţiile care pot să apară după ce părintele trece de faza furiei sau a  nemulţumirii se pot orienta în două direcţii: trecut şi viitor. În prima situaţie se instalează depresia. Părintele depresiv rămâne ancorat în gânduri negative, în remuşcări, în întrebări fără răspuns, tristeţea este sentimentul definitoriu. El este conştient de problema cu care se confruntă, însă resimte ca fiind fără ieşire situaţia în care se află. Consilierea va fi centrată în acest caz, pe asistarea părintelui în schimbarea cogniţiilor negative, în identificarea resurselor, dar mai ales în aducerea investirii asupra prezentului nu asupra trecutului. Realitatea prezentului este copilul său. Aici este nevoie de o subliniere importantă – copilul său nu dizabilitatea copilului său. Acesta este un principiu de bază de fapt în tot demersul de consiliere. Principiul acesta, odată interiorizat de părinte, îl va ajută să îşi privească propriul copil ca pe o persoană, ca pe un întreg, care are anumite particularităţi. Adevărat, diferite sau foarte diferite de ale altor copii, dar el rămâne în continuare copilul său.

O situaţie similară este cea în care părintele se centrează în mod anxios spre viitor. Este absolut necesar pentru un părinte să îşi facă planuri pentru cum va proceda în viitor cu educaţia şi cu îngrijirea copilului său cu dizabilităţi. Dar această preocupare se transformă în anxietate, în teamă, în îngrijorare dacă nu sunt luate în considerare realităţile prezente ale copilului – nevoile sale imediate. Unui părinte care se întreabă mereu „Ce mă voi face eu cu copilul meu care nu vede?” sau „Cum se va descurca bietul meu copil surd în această lume atât de dură?” îi va fi foarte greu să găsească răspunsuri la aceste întrebări. Ele trebuie transformate în procesul consilierii în „Ce nevoi are copilul meu acum?” respectiv „Ce pot eu să fac acum pentru a răspunde acestor nevoi?”(Salloum, M. M., 2006).

Revenim, iată, din nou, la prezent, prezentul care înseamnă toată fiinţa complexă a copilului, cu gânduri, emoţii şi comportamente care au altă formă de exprimare, dar ele rămân în continuare viaţa copilului. El nu are altă viaţă, el nu are altă reprezentare asupra acestei vieţi decât pe cea care şi-o formează trăindu-şi viaţa cu propriile caracteristici, chiar dacă asta înseamnă o diminuare a văzului, auzului sau a inteligenţei. Părintele este cel care şi-a făcut o altă reprezentare. Trebuie să menţionăm că aceeaşi atitudine disfuncţională se poate regăsi şi la părinţii copiilor fără dizabilităţi, copii care se dezvoltă sau aleg drumuri altfel decât părintele îşi planificase.

Intrarea în contact autentic cu nevoile copilului, cu emoţiile sale, cu gândurile sale este posibilă când părintele acceptă situaţia reală a copilului. Această acceptare nu înseamnă resemnare, renunţare sau complacere în situaţia dată. Înseamnă doar că, acum părintele nu mai acţionează după reprezentările sale sau raportându-se la factori externi sieşi şi copilului său, ci acţionează conform realităţilor propriului copil. Acum doar se poate vorbi de stabilirea unei relaţii autentice. Doar acum e plină de sens afirmaţia „Fac ce este mai bine pentru copilul meu!”. Mulţi părinţi fac această afirmaţie, însă fără să definească acest „bine”. Sau folosesc ca reper propriile gânduri, propriile nevoi, nu cele ale copilului. Această situaţie este specifică fazei de negare nu celei de acceptare. În această fază consilierul poate lucra cu părintele la planuri legate de reconsiderarea vieţii proprii şi implicit a copilului. Acum se poate discuta despre soluţii viabile privind eventualele intervenţii necesare pentru ameliorarea dizabilităţii, de demersurile educative ce trebuie realizate, despre viitorul traseu şcolar, despre stimularea manifestării plenare a copilului.

Pe tot acest parcurs, indiferent de etapa în care se află părintele, consilierul trebuie să abordeze procesul de transformare cu răbdare, în mod empatic, călăuzit de principiul că are în consiliere nu o persoană ci o familie. De aceea tot ceea ce face, reperele pe care le oferă, demersurile pe care le iniţiază trebuie să fie orientate spre familie ca întreg, cu o particularitate mai deosebită – dizabilitatea copilului, fără a avea tendinţa de a se concentra doar pe părinte sau doar pe copil. Trebuie să înţelegem că atunci când consiliem părintele unui copil cu dizabilităţi nu consiliem un „mijloc de creştere şi educare a unui copil” ci o persoană care are şi ea sentimentele şi gândurile ei, mai mult sau mi puţin plăcute sau funcţionale. De  echilibrarea acestei persoane depinde în cea mare măsură echilibrul viitor al familiei în care se va dezvolta copilul cu dizabilităţi. Echilibrul îl definim în acest caz ca fiind situaţia în care membrii familiei îşi vor putea exprima în mod liber gândurile, nevoile, frustrările şi, mai ales, dragostea necondiţionată.

Chiar dacă un cadru didactic nu are competenţele unui consilier, o abordare deschisă, identificarea unor semne care indică o anumită rezistenţă din partea părinţilor sunt absolut necesare. Fiecare copil cu dizabilitate poate beneficia de ajutorul unui profesor de sprijin, a unui psiholog şi de un plan de intervenţie personalizat, indiferent de şcoala în care este integrat, de asemenea de o echipă de specialişti în cadrul unui centru de educaţie incluzivă. Astfel, cadrul didactic de predare poate forma o echipă care să intervină cât mai eficient pentru recuperarea copilului alături de părinţii care sunt dispuşi să accepte situaţia reală a copilului.

Părintele trebuie să realizeze că nu este vorba despre ghinionul său de a avea un copil cu dizabilitate ci despre şansa copilului de a avea părinţi deosebiţi, care pot să îl ajute cu adevărat. Și dacă întâlniți păriniți ce au șansa să devină deosebiți, cu siguranță, o încurajare, spunându-le o povestioară, le-ar prinde bine:

Undeva, sus, în cer, are loc o şedinţă a îngerilor. La un moment dat, un înger se ridică şi spune:

‑Doamne, a venit vremea să se nască un copil. Numai că acest copil nu este la fel ca toţi ceilalţi copii, este unul cu totul special! El nu va putea alerga la fel, nu va putea vorbi la fel, toate le va face într‑un ritm mai lent, propriu. Ajută‑ne, Doamne, să găsim nişte părinţi deosebiţi, care sunt de acord să îndeplinească această nobilă misiune pentru Tine!       


    

Bibliografie:

  1. David, D. (2006). Psihologie clinică și psihoterapie, Iaşi: Editura Polirom.
  2. Figley, C. R. (1998). Burnout as systemic traumatic stress: A model for helping traumatized family members. In C. R. Figley (Ed.), Innovations in psychology. Burnout in families: The systemic costs of caring (p. 15–28). CRC Press.
  3. Kubler, R. E. (1995).Lecţii de viaţă, http://www.ceruldinnoi.ro/pages/E_Kubler_Ross_Lectii_de_viata.htm, 17.04.2021.
  4. Kubler. R. E. (1969). On Death and Dying, Published June 9th 1997 by Scribner.
  5. Salloum, M. M. (2006). Nu vor mai exista surzi muţi,vor exista doar surzi care vorbesc, Cluj Napoca: Editura Napoca Star.