Politica de confidențialitate

Informare cu privire la politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

Respectăm dintotdeauna și din principiu dreptul dumneavoastră la viață privată și vrem să știți că ne-am conceput încă de la început toată activitatea cu atenție, pentru a vă respecta acest drept, precum și pentru a vă păstra datele în siguranță. Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, dar și pentru ca navigarea în site-ul nostru să vă aducă o experiență cât mai adecvată scopului pentru care l-ați accesat, suntem nevoiți să colectăm și unele date cu caracter personal, după cum veți putea citi mai jos; vă asigurăm că toate datele pe care le colectăm sunt menținute la minimul necesar și că ne bazăm pe temeiuri legale.

Utilizând oricare dintre serviciile oferite de noi, Asociatia Speranță Pentru Integrare și Recuperare (ASPIR), sunteți de acord să citiți și să înțelegeți politica noastră privind confidențialitatea datelor, după cum urmează. Pentru a vă asigura că totul este ușor de citit, am inclus pentru fiecare aspect un titlu și o scurtă explicație simplă.

Ce înseamnă date cu caracter personal

Date cu caracter personal se consideră a fi acele date care sunt legate de o persoană și care fac posibilă identificarea acelei persoane prin legătura dintre persoana respectivă și aspectul care o poate identifica. Exemple de astfel de date: nume și prenume, IP, adresă de e-mail, imaginea video sau foto care permite identificarea persoanei etc.

Ce date colectăm

Datele personale pe care le colectăm sunt cele pe care ni le furnizați în vederea accesului la serviciile noastre. La modul general, prin acest site, colectăm și prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa (adresele) de e-mail, numărul de telefon pe care ni-l furnizați (de serviciu / personal), adresa IP dacă ne lăsați comentarii (în scopul combaterii spamului), etc. De la beneficiarii noștri colectăm în plus acele date necesare pentru a le furniza serviciile pentru care apelează la noi, și ne informăm întotdeauna beneficiarii atunci când avem nevoie de date de la aceștia, despre datele respective și scopul pentru care le colectăm și cum le prelucrăm.

De ce prelucărm aceste date

Prelucrăm aceste date în scopul legitim al îndeplinirii obiectului nostru de activitate, inclusiv:

• pentru a vă facilita accesul la informațiile pe care le căutați;
• pentru a vă facilita accesul la serviciile noastre;
• pentru a vă oferi răspuns la întrebările pe care ni le adresați pe e-mail sau prin formularul de contact;
• pentru a realiza statistici și măsurători care să ne ajute să înțelegem cum putem îmbunătăți calitatea serviciilor pe care le oferim și a informațiilor publicate în site;
• pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și pentru a dezvolta altele noi;
• pentru a asigura o securitate îmbunătățită și a vă proteja împotriva posibilelor atacuri informatice, fraudei, abuzului.

Cum folosim datele dumneavoastră personale

Este important să știți că nu vom folosi datele personale decât în scopurile enumerate mai sus și, de fiecare dată, în scopul pentru care ni le-ați comunicat. Astfel, spre exemplu, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă scrie dacă ne-ați contactat în prealabil cu o întrebare, vă vom suna dacă ne-ați lăsat telefonul pentru a vă putea contacta în vederea unei discuții sau vă vom contacta (cu frecvență redusă, la nevoie) pentru a vă transmite diverse notificări pe care le considerăm importante pentru dumneavoastră, legate, spre exemplu, de serviciile pentru care ați apelat la noi sau / și problemele pentru care ne-ați contactat.

Datele dumneavoastră sunt în siguranță cu noi

Datele dumneavoastră personale sunt stocate în baze de date la care au acces doar persoanele autorizate. Bazele de date care stochează datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact de pe site sunt stocate pe un server securizat. Accesul persoanelor autorizate la datele dumneavoastră se face numai în scopul pentru care aceste date ne-au fost furnizate de către dumneavoastră și în vederea mentenanței sistemelor de stocare și protecție a datelor dumneavoastră.

În eventualitatea în care datele dumneavoastră sunt solicitate, indiferent de motiv, în mod oficial, de către reprezentanți ai statului, datele vor fi furnizate acestora conform solicitărilor respective, în condițiile legii, caz în care aceștia devin răspunzători la rândul lor pentru protecția datelor dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi niciodată vândute niciunei terțe părți nici individual, nici ca parte a vreunei baze de date.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

La modul general, stocăm datele pe o perioadă de 36 de luni de la încetarea necesității prelucrării.

Vă protejăm suplimentar

Website-ul nostru folosește protocolul HTTPS, care criptează datele transmise (de exemplu, prin intermediul formularelor de contact din site). Aceasta înseamnă că, fie și în eventualitatea puțin probabilă în care aceste date ar fi interceptate, ele nu ar putea fi citite de către o terță parte. Plata online cu cardul este, de asemenea, securizată.

Dețineți controlul asupra modului în care vă sunt folosite datele

Aveți mai multe drepturi cu privire la datele dumneavoastră, prevăzute prin lege: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor în formate uzuale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Spre exemplu, dacă ne-ați întrebat ceva prin e-mail, ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de e-mail, dar ne puteți cere să ștergem adresa dumneavoastră din clientul de mail (iar noi vom șterge adresa) și apoi puteți să nu ne mai scrieți mesaje.

Vă informăm și că puteți să solicitați o dată pe an prin e-mail accesul la datele pe care le deținem cu privire la dumneavoastră (office@aspir-org.ro), și le veți primi prin e-mail, în format ușor de citit. De asemenea, puteți solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date. Totuși, trebuie să știți că, dacă ulterior veți dori să beneficiați de serviciile oferite prin intermediul site-ului, va trebui să furnizați aceste date din nou.

Vă mulțumim pentru încredere!